Valse muziek uit Nashville


Nashville – stad van de muziek. We zullen zondag geen nieuwe verklaringen afleggen, maar een lied zingen van Sytze de Vries. Een liturg die al zingend , biddend en schrijvend zijn eigen homoseksueel perspectief duidelijk heeft meegenomen, maar liefde niet primair in termen van hetero of homo wil verwoorden, maar vooral: trouw ,vriendschap en de ruimte die de liefde geeft. Al vast een paar fragmenten uit “Ongestraft mag liefde bloeien”

God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

Matthijs Glastra


Nashville is de hoofdstad van de Amerikaanse staat Tennessee.  De stad draagt als bijnaam Music City en wordt ook wel de hoofdstad van de countrymuziek genoemd.
Helaas klonk er de vorige week geen mooie muziek uit ‘Nashville’, maar harde taal over mensen die ‘anders’ zijn. Claimden orthodoxe extremisten de waarheid van de bijbel en oordeelden daarmee over het leven en geloven van anderen.
Woorden achteraf kunnen de pijn niet verzachten die daarmee aan mensen is toegedaan. Maar erover zwijgen kan óók niet!  Daarom wil de protestantse gemeente in Huissen in dit kleine stukje van Gemeentenieuws duidelijk uitspreken dat wij geloven dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens  welkom is, als  beelddrager van de Schepper . Dat liefde geen zonde is, maar een geschenk van het leven. Onderstrepen en onderschrijven wij wat de protestantse synode twee maand geleden nog  heeft uitgesproken dat de protestantse kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van mensen noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.
Het kan en mag niet zo zijn dat de valse noten van enkelen de muziek van de liefde verstoren. Bij God is iedereen welkom (Matthijs Glastra)


Dreactie van ds. René de Reuver, scriba generale synode

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *