13-1-2019 ds. Matthijs Glastra


Epifanie

Epifanie – verschijnen . Een kind wordt groot en gaat de wereld in. Wat gaat er van haar worden ? Waar en wat zal hij laten zien en zijn? Voor wie ben jij te vinden mensenkind?
We lezen in de Epifanie drie vaste verhalen: Jezus is te vinden voor de mensen van ver (wijzen uit het oosten), voor mensen waar het feest van de liefde dreigt te mislukken (bruiloft Kana)  en vandaag: wil ik mij laten vinden door God (doop in Jordaan).  Als ik God wil vinden hoef ik mijzelf niet grootser, sterker of beter voor te doen dan ik ben: ik mag zijn wie ik ben. Ik hoef niet omhoog te klauteren, de ontmoeting met God gebeurt in de nederigheid en kwetsbaarheid van een duif die neerdaalt. En dan zegt Jezus die prachtige woorden: “laat mij geworden”. Laat mij worden wie ik mag zijn.  In deze week waarin teksten klonken waarin de een zich beter/anders voelt dan de ander is het goed om gedoopt te worden. Dat ieder mag zijn/worden wie hij/zij is. Want zoals rabbi Nachman langgeleden al zei: “Zolang wij leven zijn we nooit klaar met geboren worden”

Matthijs Glastra

Drempellied Lied 294
(gemeente gaat staan)
Psalm 100 met antifoon 514 antifoon – vers 1,2,3 en 4 – antifoon                                                                                
(gemeente gaat zitten)
“I walk the line”
Songwriters: Johnny Cash / The Tennessee Two
Kyrie & Gloria: Lied 299 E
Zingen Lied 359 
Lezen Matteus  3: 7 – 17
Acclamatie : Lied 339 G
Vredesgroet
Slotlied: Lied 524

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *