1-9-2019 ds Trinus Hoekstra


Zondag aanstaande ga ik bij u voor in de kerkdienst. Mijn naam is Trinus Hoekstra, ik woon in Arnhem en werk bij het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie. Kerk in Actie zou je de (wereld)diaconale en zendingsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland kunnen noemen. De thematiek van met name het diaconaat, God dienen in de naaste, zal ook zeker doorklinken in deze dienst.
De dienst staat in het teken van de lezingen uit 2 Kronieken 1:7-13 en Lucas 11:1-4. In de eerste lezing staat de bede van God centraal vlak voor de troonsbestijging van Salomo: ‘Wat wil je dat Ik je geef?’ Salomo krijgt hiermee op een ongelooflijke manier carte blanche. Wat een uitdaging voor een aanstaande koning. Wat een kans of misschien ook wat een dreiging. De lezing uit het Lucas-evangelie begint met het bidden van Jezus en de leerlingen die hem vragen ‘Heer, leer ons bidden’. Oftewel leer ons om antwoord te geven op die vraag van God ‘Wat wil je dat Ik je geef?’. 

Trinus Hoekstra.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *