28-6-20 ds Matthijs Glastra 1


De Nederlandse theoloog Oepke Noormans heeft ooit de theologie van  Nieuwe Testament samengevat met de slogan “Paulus komt en Petrus gaat”. Omdat Jezus geboren is als een Joodse jongetje, besneden, helemaal opgegroeid en geworteld in de wereld van Wet en Profeten was Petrus ervan overtuigd dat je alleen maar Jezus kon begrijpen en verstaan als je éérst Jood was geworden. De heidenen moesten zich eerst laten besnijden, dan pas konden ze christen worden.
Paulus dacht er eerst ook zo over. Geen gedoe met die Jezus-sekte, hij was gewoon een orthodox jood en alles wat anders was moest te zwaard bestreden te worden. Dan is daar plotseling een ander licht dat op hem valt en hem nieuw inzicht geeft. En dan is zijn geloofsmotto: “Er is geen voorwaarde om  tot Jezus te komen. Iedereen mag komen zoals die is, Jood of Griek of heiden, man of vrouw, heer of slaaf, kleur of ras of sexe”.

Niet Jezus was de stichter van het christendom, maar zonder Paulus was er vermoedelijk geen christendom geweest. En Paulus moest daarvoor eerst een theologisch robbertje  vechten met Petrus.  En 29 juni is de dag geworden waarop hun onderlinge strijd en verbondenheid in het geloof wereldwijd herdacht wordt in de kerk. Zo blijf ik die Petrus Jonaszoon maar tegenkomen!! En vind het alleen maar ongelooflijk spannend en inspirerend om zijn lange levenslijn door de bijbel heen op het spoor komen en te blijven volgen.

Is de besnijdenis nodig om christen te worden?
Ik ga niet naar de kerk maar ben wel gelovig, kan dat ?

Moet je in God geloven om een gelovige te zijn?

Hoeveel ruimte is er in de kerk ? Hoeveel ruimte is er in het geloven?? Petrus en Paulus: het waren geen vrienden van elkaar. En tóch – ze konden niet mét elkaar en ze konden niet zónder elkaar. Ze voerden hun strijd uit via whatsapp- groepen en twitter, het Nieuwe Testament is begonnen met korte brieven over dit debat. We lezen deze zondag uit Galaten 2 en 5, een van de eerste schriftelijk teksten van het Nieuwe Testament.

Matthijs Glastra


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een gedachte over “28-6-20 ds Matthijs Glastra

  • P. Aagenborg

    Wat fijn dat er ad hoc een dienst geregeld kon worden, ik merk dat we op deze manier een hechte gemeenschap zijn. Ook deze minder bekende liederen werden duidelijk gezongen. Ook vertrouw ik er op dat Matthijs hersteld en merk ik dat niet alleen het virus, maar ook andere medische ongemakken zich openbaren.