Streamen – actie Werk aan de Kerk 3.0


HOREN EN ZIEN . . . EN BLIJVEN STREAMEN!

Waar gaat het om?

De Corona-pandemie heeft de fysieke ontmoetingen binnen onze geloofsgemeenschap heel erg beperkt. We hebben daarom gezocht naar andere vormen van digitale verbinding, ontmoeting en betrokkenheid. De kerkradio is uitgebreid met beeldregistratie. Deze beeld- en geluiduitzendingen worden erg gewaardeerd, zowel door de eigen gemeenteleden als velen daarbuiten. We willen hiermee doorgaan, ook na Corona…
Wat is er nodig?
De afgelopen periode is er gewerkt met een tijdelijke oplossing: geleende camera’s, losliggende kabels en een bijzettafeltje. Om dit alles binnen de net nieuw ingerichte kerkruimte een zorgvuldige plek te geven en de liturgische betekenis van onze kerkzaal te bewaren, willen we de nieuwe techniek zorgvuldig inpassen in de kerkzaal. We gaan uit van twee vaste hangende camera’s plus de noodzakelijke ondersteunende apparatuur. Een regietafel die aansluit bij de inrichting van de kerkzaal en géén losse kabels.
Wat gaat dat kosten?
Dit totaalpakket gaat ong. €10.000 kosten. Een grote en onverwachte uitgavepost. Tegelijkertijd een goede investering voor de toekomst om met elkaar verbonden te blijven. Ook zijn er vrijwilligers nodig om deze uitzendingen mogelijk te maken.
Dus…?
Starten we een extra Werk aan de Kerk actie. We hebben een (fors!) extra steuntje nodig om dit samen, met elkaar mogelijk te maken!!
Wat kan ik doen?
GEEF!
Je kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL23 RABO 0124 0915 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Huissen o.v.v. BLIJVEN STREAMEN
Doe het nu….Alvast heel hartelijk dank voor je bijdrage

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *