5-3-2023 ds. Theo de Zwart


Thema: ‘Zien soms even’

Exodus 24:12-18  ‘De verbondssluiting’

Mattheüs 17:1-9  ‘De verheerlijking op de berg’

Tot U, Heer, verhef ik mijn geest; op U mijn God, vertrouw ik; beschaam mij niet (Psalm 25 vers 2).

In het oudtestamentische Bijbelboek Exodus zien we Mozes geregeld de berg op gaan. Dan gaat het om de Sinaï, ‘de berg van het verbond’, omdat daar God zich aan zijn mensen verbindt (Exodus 24:12-18). Hoe? Door Mozes de Thora, het ‘onderwijs van de hoop’, mee te geven, waaruit je op een lange tocht door de woestijn sámen leert. Zó doende kom je in een veelbelovend land. En dit is bepaald niet alleen maar geografisch bedoeld.

Mozes komt met het in ontvangst nemen van dat onderwijs boven op de berg vervaarlijk dicht in de buurt van de Eeuwige. Dat is natuurlijk allemaal beeldtaal, maar wel zinnige beeldtaal: aan het ‘hoogst haalbare ideaal’ als het om de menselijkheid gaat. De God van Abraham, Isaäk en Jakob maakt zijn naam waar: ‘Ik ben, die Ik ben’. ‘Jahweh’. God is er als de bevrijdende. ‘Ik ben, die Ik ben’, God is er: in elk geval een grote God van kleine mensen (vgl. Exodus 3). Reminiscere: ‘Gedenk uw barmhartigheden’ – 2e van de 40 dagentijd.

Mozes op de berg… Over topervaring gesproken… Die hebben Petrus, Johannes en Jakobus ook. Letterlijk zelfs, want ze bevinden zich bovenop een hoge berg. Ze zijn door Jezus zelf meegenomen naar de bergtop. En daar gebeurt iets bijzonders. ‘De verheerlijking op de berg’ is het gaan heten. Of ‘De transfiguratie’. We zien hier hoe belangrijk voor Jezus de wet en de profeten uit het Oude Testament zijn, net als de Psalmen trouwens.

En toch is het soms: ‘zien soms even’. Want we hebben af en toe bevestiging, bemoediging nodig om te weten dat we ‘op de goede weg’ zijn. Dáárover gaat ook Mattheus 17, de ‘verheerlijking op de berg’, van Jezus.

Longing for light, we wait in darkness. Christ, be our light.

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

(Liedboek 1005 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’)

ds. Theo A.R. de Zwart, Ziekenhuis & Hospice predikant Geldrop/Eindhoven

Liturgie

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *