2-7-2023 ds. Jan Bos 1


Viering zondag 2 juli

Komende zondag lezen wij verder in de toespraak die Jezus richt tot zijn leerlingen (Mattheus 10). Hij stuurt ze op weg met scherpe woorden over een zwaard en een kruis….De navolging van Jezus snijdt door je ziel als een zwaard. Maar het is een heilzame ingreep, gericht op het ‘behoud’ van je leven. Die redding heeft te maken met het opnemen van je kruis. Wat dat kruis in mijn ogen betekent ga ik uitleggen in de overdenking. Ook Paulus heeft het in de andere lezing (uit Romeinen 6) over het kruisigen van je oude bestaan. Geloven betekent kiezen voor een andere blikrichting, anders kijken. Een leven waar het kwaad geen vat meer op je heeft. Het zijn dure woorden. Kunnen we die ‘vatten’ en ontvangen? Als we die niet met ons hoofd kunnen vatten, dan wellicht wel met onze handen: als wij brood en wijn ontvangen uit de handen van Jezus via de diakenen. Tot Zijn gedachtenis.

 

Viering Schrift en Tafel.
Samen met de diaconie hebben we goed nagedacht over de viering van Schrift en Tafel. Er bleek nog wel wat verwarring te zijn ontstaan in de vacaturetijd over de wijze van vieren. Aanstaande zondag gaan we in de kring staan en zingen we een Tafelgebed dat op papier wordt uitgedeeld. Daarna delen de diakenen zowel brood als wijn rond. De gemeenteleden ontvangen dit met geopende handen. Aan het eind geef ik zelf aan de uitdelende diaken brood en wijn. Afhankelijk van het aantal mensen bepalen we de grootte van de kring. De viering eindigt ook in de kring. We hopen dat dit een duidelijke en gewijde manier van vieren zal zijn.

Voor de mensen die geen wijn mogen of willen drinken is er druivensap in de glaasjes met een symbool erop (zie foto). We vragen u om het zelf even aan te geven als u geen wijn wilt gebruiken.

.

Theologie en kunstmatige intelligentie
Vorige week vrijdag was ik op een studiedag in Doorn van de vernieuwingsbeweging “Op Goed Gerucht”. Dat is een groep theologen die vanuit liefde voor Bijbel en traditie midden in de samenleving wil staan en de vragen van deze tijd van daaruit aan wil gaan. Op de studiedag ging het over kunstmatige intelligentie en theologie. Matthijs kwam ik er trouwens ook tegen! We hoorden in twee lezingen wat kunstmatige intelligentie inhoudt en wat de mogelijkheden en gevaren zijn. Hoogleraar maatschappelijke implicaties van kunstmatige intelligentie Pim Haselager uit Nijmegen riep ons als theologen op om ons met deze ontwikkelingen te bemoeien. Want zei hij: de wereld heeft niet alleen behoefte aan kennis en intelligentie maar meer dan ooit behoefte aan begrip, wijsheid en empathie.

Wat betreft ons eigen predikantswerk kun je bijvoorbeeld aan het programma ChatGPT vragen om een preek te schrijven over de tekst van de zondag en daar liederen en afbeeldingen bij te zoeken. Bovendien kan het programma een gebed schrijven! Zouden we dat kunnen inzetten in ons werk als predikant? Zou een robot bij een nijpend predikantentekort bij u op bezoek komen en een goed gesprek met u kunnen hebben? Zou dit programma God kunnen loven en prijzen, zoals de natuur dat ook doet (psalm 98)?

Uit oefeningen die we deden bleek dat het programma ons zeker kan helpen bij de voorbereiding van een viering: het brengt op ideeën. Maar de meeste aanwezigen zeiden dat ze uiteindelijk toch veel liever zelf in de teksten duiken en daaruit een eigen tekst willen schrijven, hoe moeilijk en spannend dat soms ook is. Dus aanstaande zondag gewoon een overdenking van een mens van vlees en bloed…

ds. Jan Bos


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een gedachte over “2-7-2023 ds. Jan Bos

  • Heleen van der Honing

    Dat is ook kern van de viering van Tafel van de Heer ,voor mij. Mens van vlees en bloed in context van de tijd waarin ik leef
    Deelgenoot ben geworden van daaruit delend in leven staan
    Geticht op mens die mij roept vanuit de moederschoot tot leven in vrede gegeven aan ieder deze roep verstaat en in context van tijd waarin wij leven ,daad bij Woord voegt.
    Vanuit dit brlijden heb ik enkele jaren in publicaties Op Goed Gerucht gevolgd.