9-7-2023 ds. Pieter Dirk Wolthaus


Viering zondag Zondag 9 juli – Schriftlezingen: Zacharia 9 : 9-12 en Mattheus 11 : 25-30

“Komt tot mij, allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan
en ik zal jullie rust geven”

De uitleg van deze woorden uit het Mattheusevangelie (11,28) lijkt voor de hand te liggen: Jezus maakt alles dragelijk.
Toch begrijpen wijzen en verstandigen de woorden van Jezus niet (v.25). Er is hier dus meer aan de hand. Wie zijn dan die mensen die vermoeid en belast zijn? In welke zin zijn mensen vermoeid en belast? Zijn het mensen met lichamelijke, psychische en/of geestelijke problemen? Geeft Jezus, om zo te zeggen, rust aan jan en alleman, wat de lasten ook zijn?
Waarschijnlijk zullen vele mensen dat niet zo ervaren. Zij ervaren hun problemen als een moeilijk te dragen juk. We moeten ons hier dan ook hoeden voor al te algemene uitspraken en ons afvragen wat Mattheus bedoeld zou kunnen hebben met de woorden van Jezus: “mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Pieter Dirk Wolthaus

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *