3-9-2023 ds Jan Bos


We lezen al een paar weken uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Veel gemeenteleden en dominees schrikken soms terug voor de stelligheid van deze apostel. Toch ben ik anders naar hem gaan kijken in de afgelopen weken. Paulus is genuanceerder, opbouwender en pastoraler dan ik dacht. Hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief, waar we zondag uit lezen is een prachtige leidraad voor ons leven als gelovige en als gemeente! Het heeft zelfs allemaal bouwstenen voor een beleidsplan voor ons als gemeente (dat mogen we trouwens gaan schrijven dit jaar).

Paulus heeft een duidelijke visie op de gemeente en de individuele gelovige. Als gemeente zijn we één lichaam met verschillende ledematen die allemaal hun functie hebben. Dat hele lichaam mag zich als een offer aanbieden aan God. En Paulus roept op om onze gezindheid te vernieuwen. Dure woorden, maar toch hele mooie concrete aanbevelingen voor ons als gelovige en voor ons als gemeente. Mooi dat we na de overweging als één lichaam in een kring mogen gaan staan om onze gezamenlijke gerichtheid op ons hoofd Jezus te vieren en brood en wijn te ontvangen als tekenen van verbondenheid met zijn leven en gezindheid. Welkom!

Start van het seizoen
De komende weken komen veel groepen weer voor het eerst bij elkaar na de zomer: de werkgroep pastoraat en diaconie. De commissie van de Kom-er-bij-vieringen, de werkgroep Vieren, de kerkbladredactie en een groepje mensen dat de Scheppingszondag in oktober gaat voorbereiden. Ook enkele BAG-groepen zijn weer begonnen. Ik wens ons allemaal veel Inspiratie.

Jan Bos

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *