24-3-2024 Palmpasen ds. Theo de Zwart


Zondag 24 maart 2024 – 10.00 uur

6e van de 40-dagenperiode

Palmarum

Oudtestamentische lezing: Psalm 118: 1-2.19-29 ‘Dankzegging na overwinning’

Nieuwtestamentische lezing: Marcus 11: 1-11 ‘Intocht in Jeruzalem’

Thema: ‘Pasen in Jeruzalem’

Palmpasen is de laatste zondag van de vastenperiode. We gaan de Stille Week in. Op Palmzondag wordt door christenen ‘de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd’. De evangelielezing van deze week, Marcus 11: 1-11, verhaalt dit op de zo bekende wijze: ‘Jezus stuurt de leerlingen vooruit om het ezelsveulen op te halen’. Jezus komt niet te paard – als een ridder of vrijheidsstrijder – maar ‘rijdend op een ezel’ – als Vredevorst!

De Stille Week zet je stil. Het lijdensverhaal biedt kansen voor bezinning en wereldwijde vrede. Dat kan alleen als men rekening met elkaar houdt en geen drempels opwerpt voor de ander om mee te kunnen doen. Daarnaast worden we uitgedaagd om over geloof en ongeloof te reflecteren. Dat je je iets voorneemt, maar het niet doet. Dat je gelooft, maar zo makkelijk toegeeft aan je twijfel of een verkeerde gedachte. En in de Stille Week belijden we onze schuld.

Er gebeuren op deze zondag veel belangrijke dingen tegelijk. De mensen zingen o.a. Psalm 118. Psalm 118 is een feestlied. Een kernvers is: ‘Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken van de Heer Messias vertellen’. Op deze zondag mogen we met de menigte mensen mee jubelen. Niet alleen omdat we meedoen met de mensenmassa die Jezus van Nazareth toezong. Maar vooral omdat we ons realiseren dat Jezus de weg naar Golgotha en het open graf van Pasen wil gaan. Met het paasfeest in zicht, ligt ook de eindzege in het verschiet. ‘God laat ons niet ondergaan’ (vgl. Jesaja 49:15). God, de Here zal mij helpen. Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen!

Ds. Theo de Zwart

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *