30-6-2024 Viering ds. Jan Bos


Zondag 30 juni, 10 uur, voorganger ds. Jan Bos

Aanraken. In de werkgroep Pastoraat hadden we onlangs een gesprek over het aanraken van mensen bij een pastoraal bezoek. Is dat wel mogelijk of is het juist wenselijk af en toe ? We zeiden dat je heel voorzichtig moet zijn met het aanraken van mensen, maar dat een aanraking ook heel weldadig kan zijn. Volg je hart en je gevoel, was de uiteindelijke conclusie.

Aanstaande zondag lezen we een prachtig dubbel-verhaal uit Markus 5 over aanraken. Een vrouw die al 12 jaar lijdt aan bloedvloeiingen raakt het kleed van Jezus aan en wordt genezen. Daaromheen staat een ander verhaal over het 12-jarige dochtertje (let op het verkleinwoord!) van Jaïrus. Ook zij wordt aangeraakt door Jezus zodat zij opstaat uit haar dood/slaap en een dochter kan worden.
Hoe kan God ook ons in ons leven raken zodat wij onze bestemming vinden en opstaan en werkelijk leven ?

Ik hoop op een viering waarin wij worden aangeraakt in ons hart.

Jan Bos

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *