1-12-2019 ds. Matthijs Glastra


Eerste advent.

‘In mij is het donker, maar bij U is er licht’ Dietrich Bonhoeffer

Woorden uit een morgengebed dat Dietrich Bonhoeffer schreef vanuit de donkerheid van zijn gevangenschap, in een inktzwarte periode van de menselijke geschiedenis.

De schilderes Jeltje Hoogkamp maakte bij zijn gedichten en gebeden schilderijen. Woord en beeld ontmoeten elkaar, verscherpen elkaar, verstaan elkaar. Advent is meer dan mooie woorden, het verbindt zich met alle beelden die elke dag vanuit de wereld bij ons binnenkomen. Tegelijkertijd: zonder de woorden van profeten, van Mozes en Elia staan wij sprakeloos en verstaan niet wat steeds weer zal klinken: Gods Geest schept in de duisternis plekken van licht en leven.

We lezen de komende adventsweken uit het boek Micha. Een profeet, speurend naar licht in donkere tijden. Advent: in donkerheid kan niet te snel een gloria klinken. De komende weken is er geen orgelspel voorafgaand aan de viering. De diakenen bidden elke week hun voorbede. Op de 1e Adventszondag breken we brood en delen elkaars beker. De cantorij zingt. De eerste kaars geeft licht. En mogen we horen en verstaan: “ In mij is het donker, maar bij U is er licht ”.

Matthijs Glastra

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *